Uitnodiging bijzondere Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

2016 is een belangrijk jaar voor de Pigeons …

Om lekker te kunnen basketballen komt er meer kijken dan je denkt. Het zou helemaal top zijn als je daar ook helemaal niet over na hoeft te denken. Maar als je begrijpt dat trainen niet kan zonder trainer, wedstrijden spelen niet kan zonder tafelaars en scheidsrechters, dan begrijp je ook dat er mensen nodig zijn om zorgeloos basketballen mogelijk te maken. Eigenlijk is het zo dat de leden van Pigeons de vereniging laten bestaan – met elkaar en voor elkaar. En als veel mensen een beetje doen hoeft niemand veel te doen.

Op dit moment weten wij met een (te) klein team en met veel kunst- en vliegwerk de vereniging net draaiende te houden. Enkele weken terug ontvingen alle leden het bericht dat de voorzitter stopt. Dat zijn twee redenen  voor het nog zittende bestuur om u uit te nodigen voor een bijzondere algemene ledenvergadering.

Deze zal plaats vinden op: VRIJDAG 11 DECEMBER 2015 ▪ 19:30 ▪ VERGADERZAAL TRIOMINOS

Op de agenda staan twee punten:

–              Stand van zaken van de vereniging
–              Bestuursverkiezing: aftredende en te (her)kiezen bestuursleden

2016 is een belangrijk jaar voor de Pigeons. Want de vereniging is op korte termijn op zoek naar bestuursleden
en
mensen die het bestuur actief willen ondersteunen.

Naar een penningmeester, naar iemand die de website bijhoudt, iemand die … Kortom, wij kunnen alle hulp gebruiken. Zonder de inzet van de leden kan de vereniging niet bestaan. Ontdek dat het ook heel leuk is om je actief in te zetten voor de vereniging en meld je aan bij één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Martijn Meijer (vice-voorzitter),
Michiel Scholten (secretaris),
Victor Ho (wedstrijdsecretaris),
Tonnie Hurenkamp (algemeen bestuurslid),
Agnieszka Freij (algemeen bestuurslid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *