SamenLoop voor Hoop de Liemers

Wie wil er niet zijn steentje bijdragen aan het onderzoek naar kanker? Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende evenement:

SamenLoop voor Hoop de Liemers

Dit wandelevenement is dit jaar in het Horsterpark in Duiven en de organisatie zoekt teams die mee willen lopen!

Download het document aan het einde van dit artikel waarin het een en ander wordt uitgelegd.

Misschien willen jullie één of meerdere teams vormen, met andere leden van Pigeons of met familie en vrienden. Hoe meer bekendheid het evenement krijgt hoe meer geld kan worden opgehaald voor dit goede doel.

SamenLoop 2106

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *