Jaarverslag 2017-2018 en ALV

Vrijdag 29 juni was in Triominos de Algemene Ledenvergadering van Pigeons. Het bestuur verwelkomde de vele leden in de sportkantine. Terugblikkend op een fantastisch basketbaljaar werd er door de voorzitter Taco Jansen stilgestaan bij de vele successen geboekt door Pigeons. Denk hierbij aan het opstarten Team Pigeons On Wheels, vele grootschalige basketbalactiviteiten als Pigeons Day, Oliebollenmixtoernooi, clinics, scholentoernooien, koningsspelen, de vele verkiezingen waar Pigeons aan mee heeft gedaan en niet te vergeten de sportieve successen van het afgelopen seizoen. Ook werd er stilgestaan bij het nieuwe stimuleringsbeleid en de plannen die Pigeons hieromtrent heeft. Pigeons is trots te vermelden dat er inmiddels verschillende tenue- en activiteitensponsors zijn die samen helpen om de club nog sterker te maken. De nieuwe bestuursleden Peter vd Voet en Isabelle Haring werden verwelkomd. Ook werd Danielle vd Linden verwelkomd als administratief ondersteuner van het secretariaat. Verder werd er stilgestaan bij het 30jarig lidmaatschap van bijzonder ereleid Andreas Kiele en Michiel Scholten kondigde aan dat hij zijn rol als secretaris neerlegt en zich zal gaan focussen op andere zaken binnen het bestuur. Als klapper van de avond werden alle vrijwilligers bedankt middel een uniek Varsity PigeonsJack. In het kader van het 40-jarig bestaan van Pigeons wordt er een geweldig event georganiseerd op 30 september. Hier zal snel een officieel persbericht over volgen.

Het zijn de leden Pigeons sterk maakt. Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat Pigeons kunnen vliegen. Iedereen binnen de vereniging is welkom en doet mee. Jong, oud, man, vrouw, valide en mensen met een belemmering. Samen met elkaar dragen we zorg voor onze mooie club en maken deze club nog groter.

Alles lees je na in ons jaarverslag van 2017-2018: Klik hier om te downloaden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *