Opleiding Basketbal Trainer 2 – BT2

Lijkt je het leuk om opgeleid te worden tot officiele basketbal trainer? Vind je het leuk met de jeugd te werken en je hobby te combineren? Wil je de club ondersteunen door een jeugdteam te trainen? Schrijf je dan in voor de BT2 cursus.

Samen met de clubs in de Liemers en Achterhoek organiseren we een aantal dagen voor de opleiding. Dit betekent dat je samen met een hoop nieuwe gezichten samen wordt opgeleidt tot basketbal trainer!

De opleiding Basketball Trainer 2 (BT2) is als volgt opgebouwd:

  • Workshop 1: Het geven van trainingen en sportgezondheidsleer (3 uur, theorie + praktijk)
  • Workshop 2: Basistechnieken / fundamentals / rebounding (3 uur, praktijk)
  • Workshop 3: Coaching, communicatie en intervisie (3 uur, theorie)
  • Workshop 4: Offense (3 uur, praktijk)
  • Workshop 5: Defense (3 uur, praktijk)
  • Workshop 6: Intervisie-bijeenkomst (4 uur, theorie)

Voorafgaand aan de workshops wordt een informatiebijeenkomst gegeven van 1,5 uur.

Iedereen die lid is van de NBB en minimaal 14 jaar, kan deelnemen aan deze opleiding. Naast de contacturen in de workshop wordt van de kandidaten verwacht dat zij zich oriënteren op de inhoud van de verschillende en behandelde onderwerpen door middel van zelfstudie en het voorbereiden en uitwerken van (les)opdrachten.

De data voor de opleiding zijn: 17 juni , 1 juli en 2 september 2017

Lijkt het je leuk en heb je interesse om mee te doen? Stuur de secretaris een mailtje voor meer informatie!