Contributie

Contributie:

In euros per kwartaal

Teamspelend lidniet-spelend lidrecreantslapend lid
U8 - U10 - U1269.3552.1012.50
U14 -U16 - U18 - U2080.1060.1020.00
Heren - Dames96.1569.3540.0520.00

Spelend: je traint en speelt wedstrijden
Niet-spelend: je traint en speelt geen wedstrijden
Recreant: je speelt onderlinge wedstrijden
Slapend lid: je traint niet en speelt geen wedstrijden

Incasso:

De contributie voldoe je per automatische incasso. Hiervoor dient u de machtiging d.m.v. het strookje (te vinden op het inschrijfformulier) in te vullen en te ondertekenen. Bij aanvang van het lidmaatschap zal aan het einde van het lopende kwartaal de contributie, alsmede het inschrijfgeld worden geïncasseerd. Het is mogelijk om per kwartaal of per jaar te betalen. Betaal je per jaar, dan krijg je € 10,- korting. Als je net lid bent, incasseren wij de eerste keer eenmalig € 7,- administratiekosten.

Gezinskorting:

Wij vinden het leuk als jouw broer, zus, vader of moeder ook lid wil worden. Pigeons geeft daarom gezinskorting. Die is 10% van de totale contributie als 3 leden van een gezin lid zijn en 15% als vier of meer leden van een gezin lid zijn.

Jaarlijks lidmaatschap:

Als je 14 jaar of ouder bent en je wordt lid, dan doe je dat voor het hele seizoen of voor de rest van het lopende seizoen. Dat seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli van het volgende jaar. Als je tussentijds stopt, dan betaal je toch voor het gehele seizoen. Ben je jonger dan 14 jaar en stop je tussentijds, dan betaal je contributie voor de duur van jouw lidmaatschap.

Beëindigen van lidmaatschap:

Beëindiging van lidmaatschap dient schriftelijk, mag ook via de e‐mail, onder vermelding van datum van opzegging aan de ledenadministratie te worden meegedeeld. Let hierbij op de regels van het jaarlijkse lidmaatschap. Zoals hierboven beschreven is de binding met de club minimaal 1 jaar. Wil je opzeggen (voor 14 jaar en ouder) dan moet dit vóór 1 juni zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. Voor kinderen onder 14 jaar geldt nog steeds een opzegtermijn van 3 maanden. Mocht de opzegging na 1 juli plaatsvinden dan zullen de bedragen voor de afdracht aan het NBB Rayon Bureau en de NBB te Nieuwegein in rekening worden gebracht en de kosten voor het hele seizoen.

Privacybeleid van Basketbalvereniging Pigeons kan je hier downloaden.