Competitie Informatie

RIJDEN, TAFELEN EN FLUITEN:

Als uw kind speelt in een competitiespelend team, is het bij onze vereniging gebruikelijk dat je als ouders ingedeeld wordt om te rijden naar uitwedstrijden. Bij de seniorenteams wordt dit onderling geregeld. Vanaf 12 jaar wordt ieder lid ingezet om te tafelen bij een thuisspelend team. Zodra je in het bezit bent van een F-diploma, wordt je ook bij het fluiten van thuis wedstrijden ingedeeld. Dit geldt alleen voor competitie spelende leden en leden spelend in toernooivorm. Tweemaal per seizoen stelt het wedstrijdsecretariaat een wedstrijdrooster op waarin vermeld staat wie op welk moment en bij welk team staat ingedeeld om te tafelen of te fluiten.

Regelement “Fluiten en Tafelen” downloaden.

Het is de bedoeling dat JE JOUW BEURT DAN ALVAST IN JE AGENDA NOTEERT. Leden spelend in toernooivorm worden per toernooi op de hoogte gebracht doormiddel van mailing of een schrijven.

RIJDEN:

Onder het rijden wordt verstaan dat je zelf met een aantal teamgenoten of als ouder met een aantal kinderen uit het spelende team naar een wedstrijd gaat. Voor de gereden kilometers kun je een declaratieformulier digitaal inleveren via de secretaris mail.

Reiskostenformulier 2017 downloaden.

Als je als rijdende ouders onderling ruilt, geef dit dan ook even door aan de trainer/coach. Dit om misverstanden te voorkomen. Voor de teams die zelf hun vervoer regelen, geldt dat maximaal 3 autos per wedstrijd gedeclareerd kunnen worden. Bij het vervoeren van kinderen/jongeren moet een ieder in de gordel zitten en men is verplicht om een inzittendenverzekering te hebben.

TAFELEN:

Bij iedere wedstrijd dienen er twee “tafelaars” aanwezig te zijn. Dit zijn spelende leden vanaf 12 jaar. Tafelaars bedienen het scorebord en de klok waarop de wedstrijdtijd wordt bijgehouden, daarnaast moet het wedstrijdverloop bijgehouden worden op een zogenaamd sheet. Eventueel is er nog een derde persoon nodig om de shotklok te bedienen. Aan beginnende “tafelaars” wordt assistentie verleend. Daarnaast zorgen wij ervoor om aan het begin van het seizoen de “tafelaars” tijdens de training uitleg te geven over het tafelen.

FLUITEN:

Bij iedere wedstrijd zijn er twee scheidsrechters nodig. Ieder spelend lid van 16 jaar en ouder is verplicht om een F cursus te volgen en te fluiten bij thuiswedstrijden. Naast een F diploma kan men ook een E diploma halen. Dit diploma is nodig bij het fluiten van uitwedstrijden.

SCHEIDSRECHTERSCURSUS:

Ieder spelend lid van 16 jaar en ouder is verplicht om een scheidsrechter F cursus te volgen en thuiswedstrijden te fluiten. Als er binnen de vereniging teams zijn die in de Rayon 1e klasse of hoger spelen, dan moet de vereniging voor elk van die teams ± 8×2 scheidsrechters leveren om externe wedstrijden te fluiten. Dit is een bepaling van de bond die je als vereniging na moet leven. Wordt hieraan niet voldaan dan krijgt de vereniging hoge boetes en vervalt het recht op een eventueel kampioenschap. Om deze wedstrijden te kunnen fluiten heb je een E-diploma nodig.

TENUEZAKEN:

Ben je toe aan een nieuw tenue of ga je wedstrijden spelen en heb je nog geen tenue. Neem dan contact op met Jacqueline Schmitz. Zij weet of er nog tweedehands tenue`s beschikbaar zijn. Bij het bestellen van een nieuw tenue moet je ook even contact met Jacqueline opnemen. Ze geeft je een shirtnummer mee.

Email: tenuezaken[at]depigeons.nl

KLEDING/TENUE REGELS:

We hebben sinds seizoen 2013-2014 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Lees in de pdf hieronder het reglement.

Reglement “Kleding” downloaden.